Észak-Budapesti Tankerületi Központ

 

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium

1 fő magyar szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, Erzsébet utca 69.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar tantárgy tanítása felső tagozaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar – bármely szakos diploma, főiskola végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       Történelem szakos tanári végzettség. Előny a magyar szakos egyetemi végzettség, mert hosszabb távon lehetőség nyílhat a gimnáziumi tagozaton való oktatásra. További előny a szakmai tapasztalat, de pályakezdő pedagógus jelentkezését is fogadjuk.

         

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Demokratikus, befogadó, korszerű nevelési szemlélet, rugalmasság, nyitottság, szervezőkészség.

•         Együttműködésre való hajlandóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló irat másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hirmann László intézményvezető nyújt, a 06 70-934-69-93 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Hirmann László intézményvezető részére a hirmann.laszlo@kig.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         az iskola honlapján

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kig.hu honlapon szerezhet.