INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN

az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

      Elfogadta a kibővített vezetői értekezlet

 

 

2020. augusztus 24.

   

Felhasznált dokumentum:

 

 

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

 

 1. Intézményünkben a nyári időszakban alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek munkatársaink.

 2. A megújító, szintentartó takarításhoz a szükséges erőforrások (takarító személyzet, takarítószerek és eszközök) rendelkezésre állnak.

 3. Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 4. Figyelem! A központi eljárásrend október 1-vel kiegészült a 3.2 és a 3.3 pontokkal - a kapuknál történő testhőmérséklet-mérésre vonatkozóan. Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

 5. Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Ennek érdekében iskolánk tanulói 2020. szeptember 1-től – visszavonásig – az alábbi rend szerint érkezzenek az iskolába.

Tagozat

Bejárás

Távozás és egyéb tudnivalók

Alsó tagozat

A Semsey-park kosárlabda kapujánál nyíló zöld kapun át a díszköves udvar bejáratánál. A kapu 7.00-tól 8.00-ig tart nyitva.

Az évfolyamok ütemezetten érkeznek a főkapuhoz. A szülők – hacsak nem zuhog az eső – a szökőkút körül várakozzanak.

Felső tagozat

A tanulók továbbra is a főbejáraton érkeznek, de nem kell az aulában várakozniuk, mehetnek egyenesen a termeikbe, az első lépcsőt használva.

A főbejáraton keresztül az órarend függvényében egyénileg.

Gimnáziumi tagozat

A Virág utca felől, a tűzriadós bejáraton át. A kapu 7.30-tól 9.00-ig tart nyitva. A földszinti folyosón jobbra tartva a tornacsarnok átjárója melletti lépcsőn menjenek fel egyenesen a második emeletre, tantermeikhez.

A főbejáraton keresztül az órarend függvényében egyénileg.

A két további bejárat megnyitásától azt reméljük, hogy csökken a találkozások száma.

 1. Amennyire lehetséges, igyekszünk betartatni az 1.5 m-es távolságot a tanulók között. (Sorban állás, várakozás). Erről, és az alapvető higiénés szokásokról, gyakorlatokról az első osztályfőnöki órákon és a tanévkezdő tagozati gyűléseken részletekbe menően tájékoztatjuk a tanulókat.

 2. Az intézményi bejáratoknál és a vizes blokkokban fertőtlenítő folyadék áll rendelkezésre. A gyakori kézfertőtlenítés ajánlott.

 3. A vizesblokkokat, öltözőket, kilincseket, korlátokat rendszeresen fertőtlenítjük, a tantermeket szellőztetjük.

 4. Orrot és szájat eltakaró maszk viselése tanórákon nem kötelező, de kérjük, legyen ilyen maszk a tanulóknál. A pedagógusok által szükségesnek ítélt esetekben az iskolában viselniük kell.

 5. Kérjük az iskolába belépő vendégeket, szülőket, hogy amennyiben egyeztetett megbeszélésre érkeznek, vagy ügyintézés céljával az iskolába belépnek, a belső tereken haladás közben maszkot viseljenek!

 6. Az órarend elkészítésénél arra törekszünk, hogy minél kevesebb legyen a tanulói mozgás, teremváltás a tanítás során. Megoldhatatlan ugyanakkor, hogy bizonyos órákon – testnevelés, informatika, csoportbontások – a diákok teremváltoztatás nélkül vegyenek részt.

 7. A szeptemberi szülői értekezleteket időben széthúzva, a tágasabb tereinket igénybe véve, de személyes megjelenés formájában tervezzük. Kérjük a járványügyi előírások betartását partnereinktől (maszkviselés, kézfertőtlenítés).

 8. A tanulói étkeztetést is úgy szervezzük meg, hogy csökkentsük az éttermekben a torlódás kialakulásának lehetőségét. 

 9. A csengetési rendet módosítjuk: Minden óraközi szünet 15 perces lesz. Így könnyebben szervezhető, hogy a tanulócsoportok több szünetre elosztva lehessenek az udvaron, illetve könnyebb megszervezni, hogy a testnevelési órák között az öltözőkben csökkenjen a torlódás.

Mindezen szabályok foganatosításától azt reméljük, hogy a járványhelyzet kialakulásának lehetőségét minimalizáljuk.

Iskolánk közössége is mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanév a megszokott mederben, tantermen belül valósuljon meg.

 

Az iskola munkatársai nevében:

 

Móga Mónika védőnő

 

Hirmann László igazgató