Iskolánk Pedagógiai Programjának módosítása

2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben bevezetésre kerülnek a módosított Nemzeti Alaptanterv (NAT 2020) alapján elkészült kerettantervek.

Iskolánk tantestületének ezzel kapcsolatban az alábbi feladatokat kellett elvégeznie:

-          Dönteni kellett a szabadon felhasználható és rugalmasan tervezhető óraszámokról (óraháló)

-          El kellett készíteni a kerettantervek alapján a helyi tantervet

-          Önként vállalt feladat volt a Károlyikum-gyűjtemény megfogalmazása, annak beépítése a Pedagógia Programba. (Ezt a dokumentumot az emlékezetes 2020 március-júniusi távoktatási időszakban fogalmaztuk meg. A Szülői Választmány és a Diákönkormányzat vezetősége online véleményezte).

A módosított Pedagógiai Programot iskolánk 2020. szeptember 1-től teljes körűen, a módosított Helyi Tantervet ugyanezen naptól felmenő rendszerben (az első, az ötödik és a kilencedik) évfolyamon vezeti be.

Köszönöm munkatársaimnak az iskolai alapdokumentum frissítés, átdolgozása során végzett áldozatos munkáját. Bízom abban, hogy a befektetett munka tanulóink személyiségének, tudásának fejlődésében kamatozik majd.

Hirmann László igazgató