Alsó tagozatunk 12 csoporttal működik, évfolyamonként három osztály tanul egységes rendszerrel, egységes tananyagot, ugyanolyan módszerekkel. Nagyon sokféle tevékenységet kipróbálhatnak a gyerekek úgy a tanórán, mint a szakkörökön iskolai versenyeken, programokon. Az osztályok nem tagozatosak. Előtérben a környezettudatos magatartás, az erőszakmentes kommunikáció, a beszédkészség, a logikus gondolkodás és az olvasás megszerettetése.

Részletesen mellékletünkből tájákozódhatnak!