Észak-Budapesti Tankerületi Központ

 

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, Erzsébet utca 69.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítási órák és napközis foglalkozások megtartása alsó tagozaton.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanítói végzettség,

 

•         Konstruktivitás, együttműködő készség, innovatív gondolkodásmód

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

       

 

•         Az ének-zene, a furulyázás, a testnevelés, a néptánc tantárgyak valamelyikének tanításában való tapasztalat.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Demokratikus, befogadó, korszerű nevelési szemlélet, rugalmasság, nyitottság, szervezőkészség.

•         Együttműködésre való hajlandóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló irat másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hirmann László intézményvezető nyújt, a 06 1 369 7378 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Hirmann László intézményvezető részére a igazgato.karolyii@ebtk.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 15.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kig.hu honlapon szerezhet.