Tájékoztató 2 - 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az etika tantárgyak választásával kapcsolatban

A címben megjelölt tantárgyak közül a szülő választ, azaz írásban nyilatkozik a beiratkozáskor, hogy gyermeke melyik formában részesüljön az oktatásban.

Amennyiben az érdeklődők online meet formájában szeretnének találkozni a hitoktatókkal, ezt március 11-én, 9.45-től megtehetik. Aki élni szeretne a lehetőséggel, kérem, hogy írja meg ez iránti igényét az info@kig.hu címre. A jelentkezőknek küldünk meghívót egy google meet találkozóra. 

Aki a következő tanévre vonatkozóan váltani szeretne hittanról erkölcstanra, vagy fordítva, a mellékletből letölthető nyiltakozat kitöltésével és iskolánkba történő eljuttatásával teheti ezt meg. 

Az intézményünkkel jelenleg kapcsolatban álló egyházak és képviselőik:

- Római Katolikus Egyház - Tóth Ildikó hitoktató, Végh Zsoltné hitoktató

- Református Egyház - Lóránt Gáborné hitoktató, Szabó László lelkész

- Evangélikus Egyház - Solymár Péter lelkész, Márki Zsuzsanna hitoktató