Tájékoztató a leendő első évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az erkölcstan tantárgyak választásával kapcsolatban

A címben megjelölt tantárgyak közül a szülő választ, azaz írásban nyilatkozik a beiratkozáskor, hogy gyermeke melyik formában részesüljön az oktatásban.

Tájékoztató 2 - 7. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az etika tantárgyak választásával kapcsolatban

Aki a következő tanévre vonatkozóan váltani szeretne hittanról etikára, vagy fordítva, a mellékletből letölthető nyiltakozat kitöltésével és iskolánkba történő eljuttatásával teheti ezt meg, 2024. május 21-ig.  (nyilatkozat_etika_hittan)

Az intézményünkkel jelenleg kapcsolatban álló egyházak és képviselőik:

- Római Katolikus Egyház - Tóth Ildikó hitoktató, Végh Zsoltné hitoktató

- Református Egyház - Lóránt Gáborné hitoktató, Mészáros Kinga hitoktató, Bálintné Józsa Ildikó hitoktató

- Evangélikus Egyház - Márki Zsuzsanna hitoktató, Molnárné Varró Mária hitoktató