Tájékoztató 2 - 7. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az etika tantárgyak választásával kapcsolatban

A címben megjelölt tantárgyak közül a szülő választ, azaz írásban nyilatkozik a beiratkozáskor, hogy gyermeke melyik formában részesüljön az oktatásban.

 

Aki a következő tanévre vonatkozóan váltani szeretne hittanról erkölcstanra, vagy fordítva, a mellékletből letölthető nyiltakozat kitöltésével és iskolánkba történő eljuttatásával teheti ezt meg, 2022. május 20-ig.  

Az intézményünkkel jelenleg kapcsolatban álló egyházak és képviselőik:

- Római Katolikus Egyház - Tóth Ildikó hitoktató, Végh Zsoltné hitoktató

- Református Egyház - Lóránt Gáborné hitoktató, Szabó László lelkész

- Evangélikus Egyház - Molnárné Varró Mária hitoktató, Márki Zsuzsanna hitoktató