Angol nyelv: Középfok haladó

Megosztott első helyezett:

Stermeczky Boglárka 11.a  tanára: Dora István

Herczeg Kata Hanna 9.b - tanára: Szentiványi-Szeles Beáta

 

Stermeczky Boglárka pályázata az elvárásoknak mind formai, mind tartalmi szempontból magas szinten megfelel.  George Orwell 1984 című regényének kiválasztott passzusát úgy folytatja, hogy az eredeti kérdéskört,- egyenlőség, származás, vagyon-, új dimenzióba emeli. Az idő mint szereplő beemelésével mintegy morális igazságtételt kísérel meg. Jól megfogalmazott kérdései reménysugárként világítják meg az író által korábban lefestett kegyetlen kasztrendszert. Boglárka szépen ír angolul, szóválasztása igényes, választékos. A történet jól követhető és gördülékeny, ugyanakkor az elénk tárt kérdéskör megállítja és elgondolkodtatja az olvasót. 

Herczeg Kata Hanna pályamunkája magas szinten megfelel az elvárásoknak. Pontosan 200 szóban folytatja George Orwell 1984 című regényének kiválasztott passzusát. Az általa kreált történet az eredeti regényrészletnek új színezetet kölcsönöz. 

A folytatásban találékonyan ugrál az időben. Múltba tekint, a hajdanvolt úri világ visszásságát ábrázolva, az emberi méltóság, egyenlőség, alá-fölérendeltség érzékeny témáit firtatva. Majd a jelenbe kalauzolja az olvasót. Története nem várt fordulatot vesz, azáltal, hogy a korábban lenézett és földre taszított szegény főszereplő a porban értékes kincsre lel. Dúsgazdaggá válik, és a pénz alattvalókat szül számára. 

Kata angolsága jól érthető, a szóhasználata igényes, választékos. A csekély számú nyelvtani pontatlanság az értést nem zavarja. Kreatív, igényes fogalmazást készített. 

 

Angol nyelv: Középfok kezdő

Kovács Dzsenifer (9.a) - tanára Tomori Cecilia

Dzsenifer mindhárom feladatul kitűzött tudományos- ismeretterjesztő szöveget elolvasta és helyesen meg is oldotta a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. Azok megoldása után minden bizonnyal hasznos ismeretekkel lett gazdagabb az emberi test vagy éppen környezetünk csodáit illetően. Válaszai lényegre törőek, kerüli a felesleges „mellébeszélést”, ahogyan azt a tudományos stílus megköveteli. Emellett önszorgalomból szakított időt még arra is, hogy az olvasmányok szövegét pontosan, mindazonáltal igényes stílusban lefordítsa. Munkáját olvasva  egyértelműen kitűnik, hogy ezen pályamű egy, az angol nyelvet kedvelő, elhivatott diák kezei közül került ki. Méltán megérdemli az első helyezést. 

 


Német nyelv: Középfok haladó

Schäffer Sára (9.a) - tanára: Dibusz Anikó

Sára a "Tamás bátya kunyhója és a rabszolgaság vége" című művet  hibátlanul és gördülékenyen fordította le. A fordítás során a német nyelv sajátosságait figyelembe véve tartalmilag helyes, könnyen olvasható és igényes munkát készített a rabszolgaság helyzetéről a korát meghaladó szinten. Sára a munkája során az igeidőket pontosan alkalmazta, a szófordulatai tökéletesen tükrözik a mű lényegét, történetét. 

A szöveghez 15 szövegértési feladat tartozott, melyek helyes megoldásához a fordítandó feladatot pontosan kellett érteni és értelmezni. Ezeket a feladatokat hibátlanul oldotta meg,  figyelme minden részletre kiterjedt. 

A Károlyi pályázat során a formai követelményeket betartotta, munkáját szép képpel illusztrálta. 

 

 

Német nyelv: Középfok kezdő

Helli Dávid,12.b tanára: Dibusz Anikó

Gábor Michael Schumacher pályafutását foglalta össze, lényegretörően, a legfontosabb eseményeket mutatva be a világhírű autóversenyző életéből, frappáns párbeszédekkel körítve.