Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

 

Először is szeretném megköszönni munkatársaimnak, tanítványainknak és azok szüleinek is a tantermen kívüli oktatás időszakában tanúsított magatartást. Hálás vagyok azért a sok munkáért, erőfeszítésért, amit az online időszakban végeztek, végeznek!

 

A sajtóban 2021. 04.14-én megjelent hírek szerint április 19-én nyitnak az általános iskolák alsó tagozatai, így a Károlyi is. A felső tagozat és a gimnázium május 10-ig még tantermen kívüli oktatásban részesül. Azon szülők, akik a felső tagozaton tanuló gyermekük számára ügyeletet kérnek az április 19-től május 7-ig terjedő időszakra, egy elektronikus levelet küldjenek az info@kig.hu címre Vargyas Andrea iskolatitkárnak, hogy az étkezési befizetést fenntartják.

Néhány tudnivalót szeretnék megosztani a családokkal:

-          Felkészültünk a nyitás utáni időszakra. Március 23-án a honvédség speciális alakulata teljes körű vegyi fertőtlenítést végzett iskolánkban.

-          A takarítók az elmúlt hetekben is dolgoztak, így biztonságos környezet várja a tanulókat.

-          Munkatársaim – a pedagógusok, az irodai dolgozók, a takarítók és a konyhán dolgozók egyaránt – húsvét időszakában megkapták első védőoltásukat. Mire az iskola nyílik, eltelik a nagyfokú védettségünket ígérő két hét.

-          Zajlik az elsősök beiratkozása, az előző tanévhez hasonlóan a KRÉTA online felületen, így szülők ennek kapcsán sem járnak az iskolában.

-          Az oktatásirányítás legfrissebb útmutatásai szerint a szülők a járványhelyzetre hivatkozva kérhetik gyermekük iskolából való távolmaradását. Ehhez egy szülői kérelem elégséges, amit jelen tájékoztató mellékletéből tölthetnek le. Ezt kell eljuttatni elektronikus úton az osztályfőnöknek. A távollét igazolt hiányzásnak minősül. Amennyiben az így felhalmozódó – a korábbiakat növelő -  hiányzások elérik a 250 órát, a tantestület megvizsgálja, hogy a tanuló értékelhető-e? Ha egyes tárgyakból kevés az érintett gyermek érdemjegye, számára egyéni beszámolót szervezünk. Mint minden esetben, most is a gyermek érdekeit nézzük.

-          Otthonmaradó diák esetében a felkészülést segítjük, de hibrid oktatáshoz (párhozamosan osztálytermi oktatás és online tanítás) nincsenek meg a jogi, személyi és tárgyi feltételek. A távoktatást csak az operatív törzs rendelheti el. Tehát a tanuló otthon maradása esetén továbbra is nagy teher hárul a családra a gyermek tanulmányi előmenetele kapcsán. Ezt a munkát a Krétában rögzített házi feladattal tudjuk segíteni.

-          Szeretnénk, ha április 19-től valóban visszatérhetnének az alsó tagozatosok a  tantermekbe, az iskolapadokba. Az egészséges gyermekek járjanak iskolába, hiszen ez a felkészítésük megfelelő formája.

-          Továbbra is alapelv: ha a közvetlen családban történik igazolt megbetegedés, az a gyermek otthontartását indokolja. Kérem, minden igazolt tanulói megbetegedésről értesítsék az iskolát, az osztályfőnökön keresztül! Munkatársaim megértőek és rugalmasak lesznek az egyéni élethelyzetek elbírálásánál.

 

Április 19-től a 2020 szeptemberében kialakított és működtetett szabályok szerint működik majd az iskola:

Belépés, távozás:

A reggeli időszakban három bejárat működik:

-          alsó tagozat: Semsey park felől. Nyitva a reggeli órákban.

-          felső tagozat a főbejáraton át. Egész nap üzemel. (május 10-től)

-          gimnáziumi tagozat (érettségi időszakban) a Virág utca felől. Nyitva 7.30 -9.00.

Az alsó tagozatos gyerekek pedagógusok kíséretében érkeznek az aulába távozáskor:

-          1-2. évfolyam 15.50-re.

-          3-4. évfolyam 16.00-ra.

Kérjük az alsó tagozatos tanulókért érkező szülőket, hogy a szökőkút körül várakozzanak, maszkot viselve. A délutáni időszakban a felső tagozatosok és a gimnazisták (május 10-ét követően) saját órarendjük szerint, a főbejáraton át távoznak.

Belépés szülők, vendégek részére: csak egyeztetett időpontra érkezve, ügyintézés céljával lehetséges. Az épületben közlekedés közben a szájmaszk viselése elvárás.

Az iskolában a tanulókra vonatkozó szabályok

-         Amennyire lehetséges, igyekszünk betartatni az 1,5 m-es távolságot a tanulók között. (Sorban állás, várakozás).

-         Erről, és az alapvető higiénés szokásokról, gyakorlatokról folyamatosan tájékoztatjuk a tanulókat.

-         Az intézményi bejáratoknál és a vizes blokkokban fertőtlenítő folyadék áll rendelkezésre. A gyakori kézfertőtlenítés ajánlott.

-         A vizesblokkokat, öltözőket, kilincseket, korlátokat rendszeresen fertőtlenítjük, a tantermeket szellőztetjük.

-      Orrot és szájat eltakaró maszk viselése az iskolában kötelező, mindig legyen maszk a tanulóknál. A pedagógusok által  szükségesnek ítélt esetekben, egyes foglalkozásokon vehető le a védőeszköz.

-         A tanulói étkeztetést úgy szerveztük meg, hogy csökkentsük az éttermekben a torlódás kialakulásának lehetőségét.

-         A csengetési rend maradt a szeptemberben kialakított: minden óraközi szünet 15 perces.

 

Vigyázzanak családjuk és maguk egészségére, köszönöm, hogy felelősen gondolnak munkatársaim egészségvédelmére is! Várjuk szeretettel vissza az általános iskolásokat!

 

A tantestület nevében:

 

Hirmann László

igazgató