Tisztelt Partnereink, kedves Gyerekek és Szülők!

A jelenlegi járványügyi helyzet lehetővé teszi, hogy a 2021/2022. tanévet jelenléti oktatással kezdjük meg. Az EMMI 2021. augusztus 25-én kelt miniszteri levele alapján az alábbi tudnivalókat hozzuk tudomásra:

-          Az iskolába belépőknek nem kell maszkot viselniük. (Természetesen, aki a biztonság érdekében ezt fontosnak tartja, az viselheti).

-          A beléptető kapuknál (alsósok a Semsey park felől, felsősök és gimnazisták a főbejáraton) nem kerül sor a testhőmérséklet mérésére

-          Az őszi tanulmányi kirándulások korlátozások nélkül kerülnek megszervezésre (esetenként ottalvással, védettségi igazolást nem kérünk)

-          A tanév során jelentkező tanulói hiányzások igazolására nem elegendő indok a járványügyi helyzetre való hivatkozás, a Házirend erre vonatkozó előírásai a mérvadóak

-          A külföldi nyaralásról hazatérő tanulók iskolalátogatása a mindenkori határátlépési szabályok szerint lehetséges

-          Az iskolába való belépést továbbra is korlátozzuk: csak az előre egyeztetett szülői és vendég belépéseket engedélyezem. Aki bejelentés nélkül érkezik, annak a portán történő telefonos egyeztetésig és a belépési engedély megadásáig várakoznia kell

Bízunk abban, hogy az előttünk álló tanév ez egészség jegyében telik el, és korlátozásoktól mentesen végezhetjük nevelő-oktató munkánkat. A nyári vakáció idején sor került az iskola alapos, fertőtlenítő takarítására. A folyosói kézfertőtlenítő adagolók feltöltésre kerültek. Az iskola dolgozóinak (tanárok és nem pedagógus munkatársak) körében az átoltottság nagyon magas fokú.

Vigyázzunk egymásra!

Hirmann László igazgató