Az Aranytoll Díjat mindig a legkiemelkedőbb, legkiválóbb teljesítményt nyújtó nyolcadikos diákunk kapja meg a ballagáson. Idén a 8.c osztályos Turán-Schnitta Máté lett a kitüntetett. Iskolánk nagylelkű mecénása, Nyárs Csaba nyújtotta át neki a pénzjutalommal járó díjat.

Máté az a tanuló, akit mindenki elé példaként lehet állítani: a nyolc év alatt rengeteg versenyen szerzett dicsőséget nem csak az iskolának, hanem Újpestnek is. Egyike azok keveseknek, akik az általános iskolás évek alatt végig kitűnő eredményt értek el. Legyen szó humán vagy reál tantárgyakról, sportról, zenéről, képzőművészetekről, egyéni vagy csapatversenyekről, rá biztosan lehet számítani. Ezek mellett szerény, jó magatartású fiú, olyan, akit szeretnek osztálytársai, tanárai. Munkafegyelme, precizitása és akarása kiemelkedő.

 

Legjobb diákközösség arany fokozatát a 8.c osztály nyerte el

Az elmúlt években az osztály bebizonyította, hogy lelkes kis csapata a felső tagozatnak. Szinte nem volt olyan rendezvény, ahol nem vettek részt, szervezőként vagy lebonyolítóként. Iskolai műsorok, ünnepélyek, jótékonysági akciók, diákprogramok sokaságán hangzott el az osztály tagjainak neve. Összetartó közösség, akiknek a tanulmányi eredménye is jó. Számos versenyeredménnyel, díjjal is rendelkeznek. Általános iskolás éveik zárásaként méltán érdemelték meg a serleget.  

Könyvvel jutalmaztuk a 8.a osztályból

Budai-Balogh Ármint

Ármin kedves, szerény, jóindulatú fiú, aki a felnőttekkel is mindig tisztelettudó. Az elmúlt 4 évben példamutató magatartásával és szorgalmával tűnt ki társai közül. Különösen ebben a tanévben vette nagyon komolyan a tanulást, tanulmányait a sikeres felvételi után sem hanyagolta el. Tanárai a kitűnő bizonyítványában kilenc tantárgyból jutalmazták dicsérettel teljesítményét. Közösségi programokra szívesen vállalkozik azt mindig felelőségteljesen végzi el.Az idei tanévben a legjobb tanulónak járó vándorserleg bronz fokozatát kapta.

Kazup Kingát

Kinga csendes, megbízható tanuló, osztálytársai is mindig számíthatnak rá, kiáll a gyengébbekért, nyíltan elmondja a véleményét. 4 évig volt az osztály DÖK képviselője. Sokoldalú személyiség, kitűnő tanulmányi eredménye mellé 8 tantárgyi dicséretet kapott. Szívesen vesz részt versenyeken, különösen kedveli a német nyelvet, melyből tavaly országos első helyezést, az idén országos 6. helyezést ért el társaival. A mozgás fontos része az életének, korábban röplabdázott, most versenytáncol. Az idei tanévben a legjobb tanulónak járó vándorserleg bronz fokozatát kapta.

Kovács Szilviát

Szilvi nyugodt, szerény, kiegyensúlyozott személyiség, meghatározó tagja az osztályközösségének, mindig lehet rá számítani. A problémás helyzeteket gyorsan átlátja és egyszerű megoldásokra törekszik. Szorgalma, kitartása példaértékű. Kitűnő bizonyítványában hat dicséret szerepel. Több természettudományos versenyen indult, a Teleki Pál földrajzversenyen kerületi 4. helyezést ért el. Szívesen vesz részt közösségi munkában, legutóbb a banketten hallhattuk tőle egy vidám előadást. Kiskorától tanul zenét, a zeneiskola fúvós zenekarában is játszik. Ebben a tanévben a legjobb tanuló járó vándorserleg bronz fokozatát kapta.

Puskás Bernadettet

Betti hatodikban érkezett az osztályba, hamar beilleszkedett és húzóerővé vált társai számára. Csendes, jó humorú, közösségi ember. Tanulmányi eredménye általában kitűnő, most jeles bizonyítványa mellé még 5 dicséretet kapott. Károlyi Pályázaton szívesen vesz részt, az idén a versírásban próbálta ki magát. Szabadidejében a Széchenyi-gyerekvasúton teljesít szolgálatot, különösen érdeklődik a színjátszás iránt, sok alkalommal láthattuk őt fellépni, a középiskolában lehetősége lesz ezt magasabb szinten művelni.

Horváth Karolinát

Karolina mindig mosolygós, szerény lány. Közösségi tevékenységekre mindig örömmel vállalkozik. Szorgalmas, teljesítménye kiegyensúlyozott, szép bizonyítványában 4 dicséret szerepel. Társaival német versenyen országos első és hatodik helyezést is nyert már. A tanulás mellett jut ideje a sportra is, évek óta röplabdázik. Az idén megkapta az Újpest Kiváló Sportolója díjat. Karolina a Károlyiban folytatja tanulmányait.

Mező Gábort

Gábor jó humorú, nagyon érdeklődő, sokoldalú egyéniség, az osztály üde színfoltja. Különösen a természettudományok iránt mutat nagy érdeklődést, kedvencei a kémia és a földrajz. Nagyon szereti még a történelmet és az informatikát. Német nyelvi versenyen két társával tavaly országos első, az idén hatodik helyezést ért el. Kiemelkedő tanulmányi munkája mellett szabadidejében informatikából képzi magát, szeretné később ezt hivatásának is választani.

Könyvvel jutalmaztuk a 8.b osztályból

Balk Zsófiát

Zsófi egyszerre valósította meg azt a lehetetlen küldetést, hogy megfeleljen az osztálytársak és tanárai elvárásainak is. Osztályközösségének egyik motorjaként szinte minden rendezvényünkön részt vett, diáktársait támogatta, ugyanakkor a tanulmányait sem hanyagolta el. Köszönettel tartozunk neki a fellépések során a tánckoreográfiákért és a táncoktatásért. Példás magatartása és szorgalma eredményeként tanulmányait iskolánk gimnáziumában folytatja.

Holósi Tamást

Tamás bámulatos tájékozottságot mutat a természettudományok és a történelem iránt. Vele bármikor lehet beszélgetni az univerzium titkairól, a földi élet alapjairól, vagy akár az aktuális politikai helyzetről. Valóságos számítástechnikai virtuózként segítette osztálytársait, amikor a kompetenciamérés során informatikai probléma adódott. Nagy gondossággal és kitartó munkával vágta meg és készítette el társrendezőként az osztály búcsúfilmjét. Tudása és tenni akarása példaértékű lehet bárkinek.

Karaszi Lillát

Lilla példás magatartásával és szorgalmával kiérdemelte az osztály legjobb tanulója címet. Elsőtől kezdve nyolcadik osztályig egyenletes teljesítményt mutatott, tanárainak és osztálytársainak sok örömet szerzett. Budapest egyik legjobb gimnáziumaiba nyert felvételt. Tanulmányaihoz és elkövetkezendő életéhez a legjobbakat kívánjuk.

Kiss Kiarát

Kiara volt az osztályfőnök titkárnője. Kérés nélkül folyamatosan azon serénykedett, hogy az osztályprogramok zökkenőmentesen lebonyolódjanak. Aktív szerepet vállalt a közösség életében, a programoknak nem csak résztvevője, hanem szervezője is volt. Számtalan tánckoregráfiát tanított társainak. Ezek mellett kiemelkedően sportol és tanulmányi munkája is példaértékű.

Varga Lucát

Luca a legjobb példája annak, hogy nem csak a hangos, törtető embereké a világ. Az osztályban csendesen folytatta tanulmányait és ért el jó eredményeket szülei és tanárai nagy megelégedésére. Nem volt olyan rajzverseny, amin ne szerepelt volna eredményesen. Ebben a tanévben megkapta a Művészeti vándorserleg ezüst fokozatát. Bízunk benne, hogy leendő károlyis gimnazistaként a továbbiakban is megörvendezteti osztálytársait és tanárait a rajzaival.

 

Könyvvel jutalmaztuk a 8.c osztályból

Páncsity Pannát

Panna évek óta egyenletesen jó teljesítményt nyújt. Humán beállítottságú, ennek ellenére szépen teljesít a reál tárgyakból is. Szívesen versenyez, akár csapatban, akár egyénileg, ügyesen szaval, gyakran vállal narrátori szerepet iskolai ünnepségeken, rádiós műsorokban. Az iskolaújság szerkesztőségének aktív tagja. Az iskola diákönkormányzatának munkájában is részt vesz, ötleteivel színesíti az iskolai életet. A többiek hallgatnak rá, elismerik, szívesen csatlakoznak hozzá. Ezek mellett megfontolt és kellően komoly személyiség. Ebben a tanévben megkapta a művészeti vándorserleg arany fokozatát.

Illés Iriszt

Írisz 7. osztály óta iskolánk tanulója, de olyan szinten otthon érzi itt magát, mintha elsőtől közénk tartozna. Számtalan képzőművészeti tevékenység, pályázat, verseny, vagy például a ballagási meghívó illusztrációja köthető a nevéhez. Tanulmányait is ilyen irányban folytatja, amihez sok sikert kívánunk neki.

Lukács Kittit

Kitti amellett, hogy évek óta élsportoló, az iskolában is maximálisan teljesít. Tisztelettudó, példamutató szorgalmú és magatartású lány.  A sporthoz elengedhetetlen fegyelem a munkakultúrájában is meglátszik. Pontos, precíz, akármibe is kezd mindenben a maximumra törekszik. A tavalyi tanévben elnyerte Magyarország jó sportolója, Újpest Kiváló Diáksportolója díjakat. Idén rangos fővárosi díjat kapott: Élen a sportban, élen a tanulásban, illetve részesült Magyarország jó sportolója, jó tanulója díjban is.

Nagy András Gergőt

Az osztály egyik művészlelke. Rendkívül sokoldalú, szaval, színészkedik, hangszereken játszik, rengeteg dicsőséget szerezve iskolánknak. Ezek mellett az osztály legjobb tanulói közé tartozik és a közösségi munkákban is aktív szerepet játszik. Ötleteivel, lelkesedésével hat a többiekre. Lelkes és ösztönző. Bármikor lehet rá számítani.

Pordán Kittit

Ha egyetlen szóval kellene Kittit jellemezni: az a megbízhatóság lenne. Bővebben a példamutató szorgalom és az iszonyú sok munka jellemző rá, amivel 8 éve az osztály húzóemberei közé tartozik. Szerény, kedves és alkalmazkodó személyisége népszerűvé tette őt osztálytársai és tanárai körében.

Tóth Ádámot

Ádám példamutató szorgalmú és magatartású, csendes, udvarias, másokra figyelő diákunk. Megbízható, egyenletes teljesítményt nyújtó, munkájára igényes, komoly gondolkodású fiú, aki nagyon szép eredménnyel zárta az általános iskolás éveket.

 

Osztályfőnökök:

8.a osztály: Farkasné Balog Éva

8.b osztály: Erdei Norbert

8.c osztály: Deák Krisztina