5.a osztály: Pályi Adél:

    Adél az osztály egyik legjobb tanulója, akit megbízhatóság és példás szorgalom jellemez. Sokoldalúságát

    bizonyítja, hogy a tanév során sikeresen megmérette magát a Károlyi pályázaton irodalomból, lelkesen

    részt vett angol, magyar és matematika versenyeken illetve a Lions békeposzter pályázatán. 

    Számos szaktanári és osztályfőnöki dicséretben részesült, osztályfőnöke mindig számíthat rá az

    osztályközösséget érintő ügyekben.

 

 

5.b osztály: Környei Benedek:

    Benedek kitűnő tanulmányi eredménye, 8 tantárgyi dicsérete, szaktanári és igazgatói dicsérete mellett

    kihívásként tekint minden „nyelvi morzsára”, hogy vicces feladványt faragva belőlük felfedje a magyar nyelv

    szépségét és sokszínűségét, melyekkel mindig sikerült mosolyt csalni osztálytársai és tanárai arcára.

 

 

5.c osztály: Kondrát Laura és Udvari-Solti Edvin:

    Laurának példás a magatartása és a szorgalma. Csendes, kedves lényével, segítőkészségével a közösségére

    is jó hatással van. Egész tanévben csak ötös érdemjegyet szerzett, és minden tantárgyból- szám szerint

    12 db – dicséretet kapott, mellyel kiérdemelte osztálytársai és tanárai elismerését.

 

    Edvin magatartása példás, szorgalma kiemelkedő. Csendes, tisztelettudó, együttműködő diák. Okos

    hozzászólásaival mindig emeli a tanórák színvonalát. A természettudományi, illetve a humán tantárgyi

    versenyeken is szép sikereket ért el, mellyel dicsőséget szerzett iskolánknak.

 

 

6.a osztály: Szekeres Szonja:

    Szonja kedves, és jó magaviseletű lány, akire mindig lehet számítani. Kitűnő bizonyítványa mellett 8

    tantárgyi dicsérettel rendelkezik. Osztálytársainak is mindig szívesen segít, ha kérdéssel, kérdéssel fordulnak

    hozzá. 

 

 

6.c osztály: Lukács Regina és Singer Petra:

    Regina és Petra is kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Magatartásuk és szorgalmuk is példamutató.

    Regina a tanulmányi munkája mellett sporttevékenysége is kimagasló. A Gyermek Fitness Magyar Bajnokság

    2. , a Gyermek Fitness Világbajnokság 4. helyezettje. Elnyerte az Újpest Kiváló Sportolója Díjat, valamint a

    Magyarország Jó Tanulója, Jó Sportolója Díjat is.

 

 

7.a osztály: Pirositz Márton és Turán-Schnitta András:

    Márton az idei tanévben megnyerte a kerületi kémia versenyt és a Bolyai versenyen is eredményesen

    képviselte iskolánkat. Rendszeres szereplője volt az iskolai műsoroknak, megemlékezéseknek.

 

    András kitűnő bizonyítványa mellett a sportban is kiválóan teljesít. Ő is szereplője volt az iskolai

    műsoroknak, testvérével fellépett az iskolai Ki Mit Tud?-on. Az országos német csapatverseny 7. helyezettje.

 

 

7.b osztály: Barna Kinga, Horváth Lili és Kincses Lili Zorka:

    Kinga kiemelkedő tanulmányi eredményeit alapos felkészüléssel éri el. Munkái mindig igényesek, feladatait

    precízen végzi. Jó kedve, barátágossága üde szinfoltja iskolánknak. Társaival, tanáraival könnyen megtalálja

    a hangot. Sportban aktív, eredményes.

 

    Horváth Lili kiemelkedő tanulmányi eredményei melllett igen aktív az iskolában, rendszeres szereplője

    az iskolai ünnepségeknek, energikus, társait sokszor támogatja. Gyors gondolkodásával a feladatait hamar

    és pontosan végzi el. A tanulás mellett sportol, ott is szép eredményeket ér el. Határozottsága kedvességgel

    társul. Példaértékű tagja a Károlyi iskola közösségének.

 

    Kincses Lili kiemelkedő tanulmányi eredményeiért sokat tesz, a tanórákon aktív, a tananyagot teljes

    egészében látni szeretné, szívesen keresi az összefüggéseket. Szívesen részt vesz iskolai rendezvényeken,

    az énekkar fontos tagja. Magatartása példamutató, mondandóját átgondoltan, szép magyarsággal

    fogalmazza meg, mindig udvarias.

 

 

7.c osztály: Csortos Zsófia, Kis-Törő Bálint és Szabó Vivien:

    Zsófi csendes, segítőkész tanulója a 7.c osztálynak. Szorgalmas tanulásának eredménye a kitűnő

    bizonyítvány, melyhez idén 11 dicséretet kapott.

 

    Bálint szorgalmas, érdeklődő tanuló, különösen szereti a fizikát és a kémiát, melyet az is bizonyít,

    hogy kitűnő bizonyítványában kapott öt tantárgyi dicsérete között ezek a tárgyak is szerepelnek. 

 

    Vivien csendes, szorgalmas, vidám kislány, társai mindenben számíthatnak rá. A tanulás mellett

    versenyszerűen sportol, szép eredményeket ér el. Idén a kitűnő bizonyítványában 12 dicséretet kapott.

 

 8.a osztály:

    Budai-Balogh Ármin

    Ármin kedves, szerény, jóindulatú fiú, aki a felnőttekkel is mindig tisztelettudó. Az elmúlt 4 évben

    példamutató magatartásával és szorgalmával tűnt ki társai közül. Különösen ebben a tanévben vette nagyon

    komolyan a tanulást, tanulmányait a sikeres felvételi után sem hanyagolta el. Tanárai a kitűnő

    bizonyítványában kilenc tantárgyból jutalmazták dicsérettel teljesítményét. Közösségi programokra szívesen

    vállalkozik azt mindig felelőségteljesen végzi el.

    Az idei tanévben a legjobb tanuló vándorserleg bronz fokozatát kapja.

 

    Kazup Kinga

    Kinga csendes, megbízható tanuló, osztálytársai is mindig számíthatnak rá, kiáll a gyengébbekért,

    nyíltan elmondja a véleményét. 4 évig volt az osztály DÖK képviselője. Sokoldalú személyiség, kitűnő

    tanulmányi eredménye mellé 8 tantárgyi dicséretet kapott. Szívesen vesz részt versenyeken, különösen

    kedveli a német nyelvet, melyből tavaly országos első helyezést, az idén országos 6. helyezést ért el

    társaival. A mozgás fontos része az életének, korábban röplabdázott, most versenytáncol.

    Az idei tanévben a legjobb tanuló vándorserleg bronz fokozatát kapja.

 

    Kovács Szilvia

    Szilvi nyugodt, szerény, kiegyensúlyozott személyiség, meghatározó tagja az osztályközösségének,

    mindig lehet rá számítani. A problémás helyzeteket gyorsan átlátja és egyszerű megoldásokra törekszik.

    Szorgalma, kitartása példaértékű. Kitűnő bizonyítványában hat dicséret szerepel.

    Több természettudományos versenyen indult, a Teleki Pál földrajzversenyen kerületi 4. helyezést ért el.

    Szívesen vesz részt közösségi munkában, legutóbb a banketten hallhattuk tőle egy vidám előadást.  

    Kiskorától tanul zenét, a zeneiskola fúvós zenekarában is játszik.

    Ebben a tanévben a legjobb tanuló vándorserleg bronz fokozatát kapja.

 

    Puskás Bernadett

    Betti hatodikban érkezett az osztályba, hamar beilleszkedett és húzóerővé vált társai számára.

    Csendes, jó humorú, közösségi ember. Tanulmányi eredménye általában kitűnő, most jeles bizonyítványa

    mellé még 5 dicséretet kapott. Károlyi Pályázaton szívesen vesz részt, az idén a versírásban próbálta

    ki magát. Szabadidejében a Széchenyi-gyerekvasúton teljesít szolgálatot, különösen érdeklődik a

    színjátszás iránt, sok alkalommal láthattuk őt fellépni, a középiskolában lehetősége lesz ezt magasabb

    szinten művelni.

 

 

    Horváth Karolina

    Karolina mindig mosolygós, szerény lány. Közösségi tevékenységekre mindig örömmel vállalkozik.

    Szorgalmas, teljesítménye kiegyensúlyozott, szép bizonyítványában 4 dicséret szerepel. Társaival

    német versenyen országos első és hatodik helyezést is nyert már. A tanulás mellett jut ideje a sportra is,

    évek óta röplabdázik. Az idén megkapta az Újpest Kiváló Sportolója díjat. Karolina a Károlyiban folytatja

    tanulmányait.

 

 

    Mező Gábor

    Gábor jó humorú, nagyon érdeklődő, sokoldalú egyéniség, az osztály üde színfoltja. Különösen a

    természettudományok iránt mutat nagy érdeklődést, kedvencei a kémia és a földrajz. Nagyon szereti

    még a történelmet és az informatikát. Német nyelvi versenyen két társával tavaly országos első,

    az idén hatodik helyezést ért el. Kiemelkedő tanulmányi munkája mellett szabadidejében

    informatikából képzi magát, szeretné később ezt hivatásának is választani.

 

 

8.b osztály:

    Balk Zsófia:

    Zsófi egyszerre valósította meg azt a lehetetlen küldetést, hogy megfeleljen az osztálytársak

    és tanárai elvárásainak is. Osztályközösségének egyik motorjaként szinte minden rendezvényünkön

    részt vett, diáktársait támogatta, ugyanakkor a tanulmányait sem hanyagolta el. Köszönettel tartozunk

    neki a fellépések során a tánckoreográfiákért és a táncoktatásért. Példás magatartása és

    szorgalma eredményeként tanulmányait iskolánk gimnáziumában folytatja.

 

 

    Holósi Tamás:

    Tamás bámulatos tájékozottságot mutat a természettudományok és a történelem iránt. Vele

    bármikor lehet beszélgetni az univerzium titkairól, a földi élet alapjairól, vagy akár az aktuális

    politikai helyzetről. Valóságos számítástechnikai virtuózként segítette osztálytársait, amikor a

    kompetenciamérés során informatikai probléma adódott. Nagy gondossággal és kitartó munkával

    vágta meg és készítette el társrendezőként az osztály búcsúfilmjét.

    Tudása és tenni akarása példaértékű lehet bárkinek.

 

 

    Karaszi Lilla

    Lilla példás magatartásával és szorgalmával kiérdemelte az osztály legjobb tanulója címet.

    Elsőtől kezdve nyolcadik osztályig egyenletes teljesítményt mutatott, tanárainak és osztálytársainak

    sok örömet szerzett. Budapest egyik legjobb gimnáziumaiba nyert felvételt.

    Tanulmányaihoz és elkövetkezendő életéhez a legjobbakat kívánjuk.

 

 

    Kiss Kiara:

    Kiara volt az osztályfőnök titkárnője. Kérés nélkül folyamatosan azon serénykedett, hogy az

    osztályprogramok zökkenőmentesen lebonyolódjanak. Aktív szerepet vállalt a közösség életében,

    a programoknak nem csak résztvevője, hanem szervezője is volt. Számtalan tánckoregráfiát

    tanított társainak. Ezek mellett kiemelkedően sportol és tanulmányi munkája is példaértékű.

 

 

    Varga Luca

    Luca a legjobb példája annak, hogy nem csak a hangos, törtető embereké a világ. Az osztályban

    csendesen folytatta tanulmányait és ért el jó eredményeket szülei és tanárai nagy megelégedésére.

    Nem volt olyan rajzverseny, amin ne szerepelt volna eredményesen. Ebben a tanévben megkapta a

    Művészeti vándorserleg ezüst fokozatát. Bízunk benne, hogy leendő károlyis gimnazistaként a

    továbbiakban is megörvendezteti osztálytársait és tanárait a rajzaival.

 

 

8.c osztály:

    Páncsity Panna 8.c

    Panna évek óta egyenletesen jó teljesítményt nyújt. Humán beállítottságú, ennek ellenére szépen

    teljesít a reál tárgyakból is. Szívesen versenyez, akár csapatban, akár egyénileg, ügyesen szaval,

    gyakran vállal narrátori szerepet iskolai ünnepségeken, rádiós műsorokban. Az iskolaújság

    szerkesztőségének aktív tagja. Az iskola diákönkormányzatának munkájában is részt vesz, ötleteivel

    színesíti az iskolai életet. A többiek hallgatnak rá, elismerik, szívesen csatlakoznak hozzá.

    Ezek mellett megfontolt és kellően komoly személyiség. Ebben a tanévben megkapta a művészeti

    vándorserleg arany fokozatát.

 

 

    Illés Irisz 8.c

    Írisz 7. osztály óta iskolánk tanulója, de olyan szinten otthon érzi itt magát, mintha elsőtől közénk

    tartozna. Számtalan képzőművészeti tevékenység, pályázat, verseny, vagy például a ballagási meghívó

    illusztrációja köthető a nevéhez. Tanulmányait is ilyen irányban folytatja, amihez sok sikert kívánunk neki.

 

 

    Lukács Kitti

    Kitti amellett, hogy évek óta élsportoló, az iskolában is maximálisan teljesít. Tisztelettudó,

    példamutató szorgalmú és magatartású lány.  A sporthoz elengedhetetlen fegyelem a munkakultúrájában

    is meglátszik. Pontos, precíz, akármibe is kezd mindenben a maximumra törekszik. A tavalyi tanévben

    elnyerte Magyarország jó sportolója, Újpest Kiváló Diáksportolója díjakat. Idén rangos fővárosi díjat kapott:

    Élen a sportban, élen a tanulásban, illetve részesült Magyarország jó sportolója, jó tanulója díjban is.

 

 

    Nagy András Gergő

    Az osztály egyik művészlelke. Rendkívül sokoldalú, szaval, színészkedik, hangszereken játszik, rengeteg

    dicsőséget szerezve iskolánknak. Ezek mellett az osztály legjobb tanulói közé tartozik és a közösségi

    munkákban is aktív szerepet játszik. Ötleteivel, lelkesedésével hat a többiekre. Lelkes és ösztönző.

    Bármikor lehet rá számítani.

 

 

    Pordán Kitti

    Ha egyetlen szóval kellene Kittit jellemezni: az a megbízhatóság lenne. Bővebben a példamutató

    szorgalom és az iszonyú sok munka jellemző rá, amivel 8 éve az osztály húzóemberei közé tartozik.

    Szerény, kedves és alkalmazkodó személyisége népszerűvé tette őt osztálytársai és tanárai körében.

 

 

    Tóth Ádám

    Ádám példamutató szorgalmú és magatartású, csendes, udvarias, másokra figyelő diákunk.

    Megbízható, egyenletes teljesítményt nyújtó, munkájára igényes, komoly gondolkodású fiú, aki

    nagyon szép eredménnyel zárta az általános iskolás éveket.