Biológia:

   9-12. évfolyam:

 

      Téma: Segíts zöldebbé tenni a sulit!

      1.Készíts komplett média kampányt a “Hulladékmentes nap” népszerűsítésére, reklámozására!

         -Legyen benne videó és rádióreklám, kihelyezhető figyelemfelkeltő plakátok tervei!

      2.Készíts komplett média kampányt a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére, reklámozására!

         -Legyen benne videó és rádióreklám, kihelyezhető figyelemfelkeltő plakátok tervei!

      3. Tervezz plakátot, és figyelemfelkeltő feliratokat a mosdókba, villanykapcsolókhoz a víz- és

         energiatakarékosság érdekében!

 

   Téma:Biokémia,sejttan

      4. Mutasd be videóval vagy animációval a sejtosztódás két típusát (mitózis, meiózis)! pl. gyurmafilm,

         animáció, rajzfilm

      5. Tervezz szemléltető plakátot, vagy rajzzal illusztrált videót az élő szervezetek szerves anyagairól!

         (Fehérjék, szénhidrátok, lipidek, nukleotid típusú vegyületek)

      6. Készíts online oktató anyagot a DNS-ről.Dolgozd fel a felfedezésével kapcsolatos kísérleteket, mutasd be

         a felépítését, szerkezetét!Javasolt alkalmazások: genially, sutori, de lehet általad választott más forma is.

         A pályázatod qr-kóddal tedd elérhetővé!

      7. Enzimek: Készíts makettet vagy plakátot az enzimek működéséről!

         Az alábbi részek mindenképpen legyenek felismerhetőek:

         ·       enzim

         ·       szubsztrát 1 és szubsztrát 2

         ·       aktív centrum

         ·       enzim-szubsztrát komplex

         ·       enzim-termék komplex

         ·       enzim és termék külön.

         ·       Legyen látható a folyamat ciklikussága is.

         Szerencsés, ha ezt egy konkrét példán keresztül mutatod be.

 

   Téma: Embertan

      8. Káros szenvedélyek

      Készíts figyelemfelkeltő plakátgyűjteményt (6-7 db digitális formában) a dohányzás és az alkoholfogyasztás

      visszaszorítása érdekében! Friss hangvételű, ötletes, humoros plakátokat várunk!

      9. Az emberi test működése-szórakoztató-oktató linkgyűjtemény

      Készíts qr-kóddal elérhető linkgyűjteményt az emberi test egyik életműködésének bemutatására.

      (pl. légzés, keringés, kiválasztás stb) A linkgyűjtemény tartalmazzon érthető, érdekes szöveget, videót,

      animációt és feltétlen legyen benne játék is! A linkekre mutató qr-kódokat egy digitálisan elkészített

      plakáton jelenítsd meg!

 

Beadási határidő: 2024. január 12.

 

 

Fizika:

   1)    Készíts egy társasjátékot, melynek a kérdései a fizika tantárggyal kapcsolatosak!

         Mellékelj hozzá játékszabályt is. A játékmező készülhet kézzel vagy számítógéppel is, melyet

         nyomtatható formában lehet használni.

   2)    Készíts tabló sorozatot Fizika és más tantárgyak kapcsolata címmel!

     

   Alkoss 5-6 fős csoportokat, és úgy dolgozz! 

 

   Formai követelmények:

      A tabló sorozat 8 darab négyzet alakú kartonból álljon, amelynek mérete 50 cm*50 cm.

      A plakátsorozat tartalmazzon egy képet.

      A plakátok külön-külön legyenek színesek, informatívak, jól láthatóak (messziről is).

      Egyértelműen tűnjön ki hogy egy egyedi sorozat része.

 

   Tartalmi követelmények:

      A tabló sorozaton jelenjen meg különböző tantárgyakkal való kapcsolódási pontja a fizikának.

      Pl:

      fizika- matematika

      fizika – biológia

      fizika – irodalom

      fizika – művészet

      fizika – kémia

      fizika – földrajz

      fizika – történelem

      fizika - testnevelés

 

   Határidő: 2024. január 12.

 

 

Földrajz:

   9. osztály:

       Témák:

            1. A csillagászat történetének és főbb állomásainak, „mérföldköveinek” bemutatása a kezdeti időktől

               napjainkig.

               A pályázat kivitelezése: poszter, időszalag, kisfilm.

            2. A Föld belső szerkezetét bemutató modell elkészítése.

               A pályázat kivitelezése: gömbmodell.

            3. Tervezz egy napórát iskolánk udvarára! A napóra lehet az épület falán vagy az udvaron is.

               A pályázat kivitelezése: rajz poszteren, leírás

            4. „Az elektromos járműgyártásé a jövő”. Az elektromos járműgyártáshoz szükséges ásványkincsek.

               Mutasd be egy világtérképen, elegendő lesz-e a szükséges ásványkincsek készlete, milyen

               kereskedelmi útvonalak fognak felerősödni?

               A pályázat kivitelezése: poszter

            5. Újpest története térképeken. Ismertess meg minket az Újpestet ábrázoló első térképekkel és Újpest

               területének kialakulásával az évszázadok alatt!

          A pályázat kivitelezése: házi dolgozat

 

 

   10. osztály:

      Témák:

         1.  Egy szabadon választott földrajzi övezet átfogó bemutatása.

            Szempontok: földrajzi elhelyezkedés, éghajlati jellemzők, felszínformálás, jellemző gazdálkodás,

            a jelentkező globális kihívások

            A pályázat kivitelezése: plakát (gondolattérkép).

        2.  EU idegenforgalma az egyes tagországok nevezettességeinek középpontba helyezésével.

            A pályázat kivitelezése: plakát, A3 vagy nagyobb méretű európai vaktérkép

        3. Egy globális probléma földrajzi szempontú bemutatása, lokális hatásai.

            A pályázat kivitelezése: plakát

        4. A megújuló energiaforrások szerepének bemutatása és jelentősége Magyarország energiapolitikájában.

            A pályázat kivitelezése: plakát, A3 vagy nagyobb méretű Magyarország vaktérkép

            Határidő: 2023.november 30.

 

 

Kémia:

   9. évfolyam:

      1. Konyhában zajló kísérletek
         Végezzen el konyhában 4-5 kísérletet, melyet videóval dokumentál és írásban bemutatja a

         jegyzőkönyvet, mely tartalmazza a kísérletek leírását, tapasztalatokat és magyarázatokat!

      2. Készítsen kémiai fogalmakkal, anyagokkal és tudósokkal társasjátékot. Készítse el a játékot illetve

         mellé egy mindenre kiterjedő játékszabályt!

 

10. évfolyam:

      1. Készítsen kémiai fogalmakkal, anyagokkal és tudósokkal társasjátékot. Készítse el a játékot illetve

         mellé egy mindenre kiterjedő játékszabályt!

      2. Készítsen legalább két keresztrejtvényt vagy memóriajátékot a szerves anyagok neveivel!

      Beadási határidő: 2023. január 12.

      Szaktanár: Bálintné Kapitor Anita