Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
 
 
1041 Budapest, Erzsébet u. 69.      OM-azonosító: 034863            
Telefon: 06-1-369-2273 (alsó),  06-1-369-3627 (felső, gimnázium)     Email: info@kig.hu
Alapítványunk


 
 
Intézményvezetői nyílt levél az alapítvány támogatásáról

Szülőknek szóló levél az alapítvány önkéntes támogatásáról

Tisztelt Szülők, kedves iskolánkhoz kötődő családok!

Iskolánk, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium kiterjedt tevékenységet folytató, népes oktatási intézmény. Tizenkét évfolyamon általános iskolai és gimnáziumi képzés is folyik az intézmény falai között. A 2016/2017-es tanévben 874 diákot nevelünk-oktatunk nap, mint nap.

2016. végéig az iskola üzemeltetése így alakul: zz iskola fenntartója a magyar állam, annak szervezete, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Intézményünk működtetője a Budapest IV. kerületi, újpesti Önkormányzat. 2017. januártól ez a helyzet megváltozik: az állam lesz a fenntartó és a működtető is egyben.

Az iskola falai között zajló tevékenység finanszírozása ismét egyesül: ami az oktatással összefüggő kiadás (tankönyvek, pedagógusbérek, oktatásfinanszírozás), annak finanszírozása az új fenntartó, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ feladata lesz.  Ezzel együtt a működtetés (hogy az iskola épületei fogadókészek legyenek, műszaki állapotuk, elektromos rendszerük, fűtéshálózatuk, tornatermeik készek legyenek a feladatellátásra) szintén az új szervezeti egység, a fenntartó feladata lesz.

Az elmúlt három év bebizonyította, hogy az intézmény gazdaságilag stabil. Emelkedtek a pedagógusbérek, egyre több tanuló kap ingyen tankönyvet (tanulóink háromnegyede!), sok az ingyen étkező tanuló, látványosan újult meg az iskolaépület.

Ugyanakkor akadnak olyan kiadásaink, amelyek nem sorolhatóak sem a fenntartás, sem a működtetés tárgykörébe. Ezek lefedésére csak pályázati forrásokra és alapítványunkra számíthatunk.

Az Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Tanulóiért közel két és fél évtizede szolgálja intézményünk céljainak megvalósulását. Tevékenysége röviden, felsorolásszerűen:

-        iskolai rendezvények (fesztiválok, pódium, szalagavató, gólyabál, diákönkormányzat estjei) támogatása

-        iskolai versenyek szervezése (jutalmak, lebonyolítás, vendéglátás)

-        levelező és országos versenyeken indulók támogatása

-        szociális jellegű támogatások (színházjegy, étkezés, tankönyvek)

-        osztálykirándulások, erdei iskolák, nyári táborok támogatása

-        infrastrukturális beszerzések (játszóudvar, taneszközök, könyvtárfejlesztés).

Összességében elmondható, hogy intézményünk nem fejthetne ki olyan sokrétű tevékenységet, mint ami a Károlyit jellemzi, ha nem támogatná egy jól működő alapítvány az iskolát.

Továbbra is számítunk tehát az iskolába járó tanulók szüleinek támogatására! Ennek két formáját kérjük:

-        a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlását

-        2.500 Ft/tanuló évenkénti alapítványi támogatást.

Az előző pár évben változatlan módon 2000 Ft/fő támogatást kértünk Önöktől. Ezt a kérést az érintettek kb. 80%-a méltányolta, azaz az osztályfőnökön keresztül befizette a pénzt. Az elmúlt évek támogatásainak tételes felhasználása az alapítvány könyvelésében megtekinthető.

Arra is van mód, hogy - akár cégek is - céltamogatás jelleggel éljenek felajánlásokkal. Ez azt jelenti, hogy megnevezi a donátor, melyik tanulócsoportot, évfolyamot vagy tagozatot szeretné segíteni. Eben az esetben célzott támogatást fizetünk ki. 

Szívesen vesszük azon családok felajánlásait is, akik alanyi jogon kapnak ingyen tankönyvet, kedvezményes étkezést, ugyanakkor erre nem szorulnak rá. Ha nemes célra, alapítványunk támogatására fordítják az így ki nem fizetett összegek egy részét, azt nagyon megköszönjük. 

Kérem Önöket, hogy folytatódjon a korábbi évek gyakorlata, támogassák évente rögzített összeggel az alapítványunkat! Mindazoknak, akiknek ez teljesíthetetlen kérést jelent, jelezzük, hogy gyermekük semmilyen formában sem kap kevesebb lehetőséget iskolánkban ahhoz, hogy gyarapodjon tudásban, ismeretekben, emberi kapcsolatokban iskolánkban. Minden diákunk számíthat az alapítvány támogatására, közvetve vagy közvetlenül is.

Munkatársaim, az osztályfőnökök, szülői értekezleteken kérik majd Önöket a támogatás megajánlására.

Tisztelettel, abban a reményben, hogy méltányolják kérésemet:

 

Hirmann László igazgató

 

Újpest, 2016. szeptember 8.

 

 

 

 
 
Alapítványunk adatai

Kérjük támogassa oktatási, nevelési, művészeti tevékenységeinket, tehetséges vagy rászoruló tanulóinkat!

 

Alapítványunk adatai

Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Diákjaiért

Adószám: 18000153-1-41

Bankszámlaszám: 57800143-10000025-00000000

 

Támogatását banki átutalással is eljuttathatja hozzánk. Készpénzes utalás esetén minden esetben bizonylatot adunk a készpénzforgalomról. Alapítványunk közhasznú, ezért céges támogatás esetén (akár utalásról, akár készpénzről van szó) kérésre adóigazolást tudunk adni a támogató cég számára.

Ha további kérdése van, keresse Lugosi Antalnét (Márta nénit) a lugosi.antalne@kig.hu címen!

Köszönjük támogatását!

 
 
Alapítványi tájékoztató


Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium alapítványa (Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért) 1991-ben alakult, melyet 1998. január 1-től a Cégbíróság 1999 júniusában közhasznú szervezetté nyilvánított.

Az alapítvány - amint azt a továbbiakban is olvashatják -, a rendelkezésére álló forrásokat az alapítványi célok elérésére fordítja. Az alapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint egész tanéven át segíti az iskola működését, a versenyeken és a különböző programokon való részvételhez anyagi támogatást nyújt. Elsődleges forrásunk a személyi jövedelemadó 1%-a, ezt egészítik ki Önök az egyéb támogatásokkal. Az SZJA 1%-ból a 2011/2012. tanévben várhatóan kb. 2 millió Ft-ot kapunk, ez az előző évi összegnél 700 ezer Ft-tal kevesebb. (Ennek elsődleges oka, hogy szinte mindenki kevesebb személyi jövedelmadót fizetett 2010-ben - 2009-hez képest.)
Ezért kérjük, hogy lehetőségeikhez képest támogassák az alapítvány működését - erről bővebben a mellékelt segítségkérő levélből tájékozódhatnak.

Fő célkitűzéseink

- az iskola szakmai, oktató-nevelő munkájának segítése,
a matematikai-informatikai valamint természettudományos képzés és a nyelvoktatás feltételeinek javítása,

- a tehetséggondozás elősegítése,

- kulturális és szabadidős programok elősegítése,

- gróf Károlyi István szellemi örökségének ápolása.

Ennek megfelelően az alapítványnak juttatott összegekből 1992 óta...

- támogattuk a nyelvi, sport- és egyéb táborokat, erdei iskolákat,
- hozzájárultunk levelező feladatmegoldó versenyek, tanulmányi versenyek nevezési díjaihoz,
- kialakítottuk a kiskönyvtár polcrendszerét,

- rendszeresen könyvvásárlási utalvánnyal támogattuk a Károlyi pályázatokra kiemelkedően színvonalas pályaműveket készítő diákjainkat;
-hozzájárultunk a legjobb tanulók tanév végi könyvjutalmazásához,
- számítógépeket, korcsolyákat vásároltunk (az elmúlt 12 évben kb. 900 gyermek és tanítóik tanultak meg korizni!),

- támogatjuk az Iskola-újságok és CD-k megjelenését,
- Károlyi-vándorserleggel jutalmazzuk a kimagasló tanulmányi munkát, a művészeti és sporttevékenységet, a legjobb osztályközösségeket;

- 2008 óta Károlyi-érmet kap a 12 éven át kiválóan tanuló érettségiző diák,
- Károlyi István-díjat alapítottunk a kiemelkedő pedagógiai munkát végzők részére,

- sportpályázatokon nyert összegekből korcsolyákat, sátrakat, polifoamokat és sportszereket vásároltunk,
- eszközbeszerzési és kulturális pályázatokhoz biztosítottuk a szükséges önrészt.

Tanulóink kulturális tevékenységét, művészi képességeit az évente megrendezésre kerülő Károlyi-fesztiválon mutatják be. Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket a 2011/2012. tanév kiemelkedő eseményeire - Károlyi-napok, Károlyi-fesztiválok, Károlyi-pódium. Ezekre mindenkit szeretettel várunk, megköszönve támogatásukat. A pontos időpontokról később tájékozódhatnak honlapunkon illetve a "Megállító táblákon".
.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az iskolai alapítvány munkáját segítik a fesztiválok, a karácsonyi műsorok és a Károlyi-pályázatok szervezésével;
a nyári táborokkal, az iskolaújság készítésével és terjesztésével,
színházba és jégpályára kíséréssel.

Kérjük, hogy továbbra is segítsék tevékenységünket a közös cél, gyermekeink egészséges, boldog fejlődése, képzett felnőtté válása érdekében.

Tisztelettel és köszönettel, az Alapítvány kuratóriuma nevében:
Lugosi Antalné
Budapest, 2011. szeptember 23.

 

   
 
ÚHA vendégtárhely

Legügyesebb helytörténészek
Galéria
 
 
Kérjük, segítse iskolánkat adója 1%-ával! (2023)

Közeleg az adóbevallás határideje.

Segítse az iskolai alapítvány munkáját adója 1%-ával.

Adószám: 18000153-1-41
Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért

Csak egy perc!

EGYet mondunk:
nem EGY gyereknek segít, hanem EGY egész iskolának!
Csak EGY tollvonás, EGYszerű, mint az EGYszerEGY. 
Ha EGYetért, tEGYen EGY jó ügyért!

A szükséges nyomtatványokat és útmutatókat a letölthető dokumentumokban találja!

SEGÍTSÉGÉT HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK!

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Bejelentkezés