Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
 
 
1041 Budapest, Erzsébet u. 69.      OM-azonosító: 034863            
Telefon: 06-1-369-2273 (alsó),  06-1-369-3627 (felső, gimnázium)     Email: info@kig.hu
Hit és erkölcstan


 
 
Tájékoztató 2 - 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az erkölcstan tantárgyak választásával kapcsolatban

Tájékoztató 2 - 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az erkölcstan tantárgyak választásával kapcsolatban

A címben megjelölt tantárgyak közül a szülő választ, azaz írásban nyilatkozik a beiratkozáskor, hogy gyermeke melyik formában részesüljön az oktatásban.

A már tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók közül, akik már eddig is tanulták ezt a tárgyat, azok szülei 2016. május 20-ig írásban nyilatkozhatnak, a mellékelt adatlapon, ha a 2016/2017. tanévre vonatkozóan módosítani szeretnének.

Kérjük, hogy aki az erkölcstan tartárgy helyett a következő tanévben hittant szeretne tanulni, vagy éppen ellenkezőleg, hittanról váltana erkölcstanra, az a mellékelt nyilatkozatot értelemszerűen szüleivel aláíratva határidőig juttassa el iskolánk titkárságára!

A negyedikesek szüleinek most kell először nyilatkozniuk, hiszen részükre ötödiktől kerül bevezetésre. A kitöltött nyilatkozatot május 20-ig kérjük a titkárságon leadni.

 

Az intézményünkkel jelenleg kapcsolatban álló egyházak és képviselőik:

- Római Katolikus Egyház - Tóth Ildikó hitoktató

- Református Egyház - Lóránt Gáborné hitoktató, Szabó László lelkész

- Evangélikus Egyház - Solymár Péter lelkész 

 

Köszönettel: 

 

Hirmann László intézményvezető 

 
 
Tájékoztató az iskolai hittan tanulásának lehetőségéről

Tájékoztató a leendő első és ötödikes tanulók szüleinek hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban

 

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

 

Amint az ismeretes, az állami általános iskolákban az erkölcstan óra helyett választható a hit- és erkölcstan oktatás. /Ez a lehetőség a 2013-2014-es tanévben az első és az ötödik évfolyamos tanulóknak nyílik meg, azóta felmenő rendszerben már valamennyi általános iskolai évfolyam tanulja/. A rendelet szerint az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan között a szülő választ; arról is a szülő dönt, hogy a hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyházat választja.

A vonatkozó jogszabály szerint lehetőséget kell adnunk a kerületben hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személyeknek, hogy a beiratkozás előtt a szülőket tájékoztassák.

/Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a tájékoztatón nem tud megjelenni, az intézményvezetőnek biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papír alapú dokumentumokat a szülők megismerjék.

A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan egyházi jogi személy hit- és erkölcstan oktatását is, amely egyházi jogi személy nem tartott tájékoztatót az iskolában/.

Az újpesti egyházak képviselőit – rövid tájékoztatóra – az alábbi időpontra invitáljuk iskolánkba:

 

2017. március 07. kedd 17.00.

 

/Az időpontot az egyházak képviselőivel egyeztetve határoztuk meg/.

 

Az időpontról a következő, iskolánkkal együttműködő, nálunk jelentkező egyházak képviselőit tájékoztattam: Katolikus egyház, Református egyház, Evangélikus egyház, Hit Gyülekezete.

 

A leendő első osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor nyilatkoznak a hit- és erkölcstannal kapcsolatos döntésükről, a felsőbb évfolyamosok ezt május 20-ig az iskolában teszik meg. Eddig az időpontig lehet az idei tanévre vonatkozó döntést a következő tanévre megváltoztatni.

 

Szeretettel várjuk a szülőket erre a tájékoztatóra!

 

Hirmann László igazgató

 

2017. február 27.

 

 

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Bejelentkezés