Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
 
 
1041 Budapest, Erzsébet u. 69.      OM-azonosító: 034863            
Telefon: 06-1-369-2273 (alsó),  06-1-369-3627 (felső, gimnázium)     Email: info@kig.hu
Hit és erkölcstan


 
 
Tájékoztató 2 - 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az etika tantárgyak választásával kapcsolatban

Tájékoztató 2 - 8. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az etika tantárgyak választásával kapcsolatban

A címben megjelölt tantárgyak közül a szülő választ, azaz írásban nyilatkozik a beiratkozáskor, hogy gyermeke melyik formában részesüljön az oktatásban.

A már tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók közül, akik már eddig is tanulták ezt a tárgyat, azok szülei 2021. május 20-ig írásban nyilatkozhatnak, a mellékelt adatlapon, ha a 2021/2022. tanévre vonatkozóan módosítani szeretnének.

Kérjük, hogy aki az etika tantárgy helyett a következő tanévben hittant szeretne tanulni, vagy éppen ellenkezőleg, hittanról váltana etikára, az a mellékelt nyilatkozatot értelemszerűen szüleivel aláíratva határidőig juttassa el iskolánk titkárságára!

 

 

Az intézményünkkel jelenleg kapcsolatban álló egyházak és képviselőik:

- Római Katolikus Egyház - Tóth Ildikó hitoktató, Végh Zsoltné hitoktató

- Református Egyház - Lóránt Gáborné hitoktató, Szabó László lelkész

- Evangélikus Egyház - Solymár Péter lelkész, Márki Zsuzsanna hitoktató

 

Köszönettel: 

 

Hirmann László intézményvezető 

 
 
Tájékoztató az iskolai hittan tanulásának lehetőségéről
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Bejelentkezés