Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
 
 
1041 Budapest, Erzsébet u. 69.      OM-azonosító: 034863            
Telefon: 06-1-369-2273 (alsó),  06-1-369-3627 (felső, gimnázium)     Email: info@kig.hu

 
 
Tájékoztató 2 - 7. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az etika tantárgyak választásával kapcsolatban

Tájékoztató a leendő első évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az erkölcstan tantárgyak választásával kapcsolatban

A címben megjelölt tantárgyak közül a szülő választ, azaz írásban nyilatkozik a beiratkozáskor, hogy gyermeke melyik formában részesüljön az oktatásban.

Tájékoztató 2 - 7. évfolyamos tanulóknak és szüleiknek a hit-és erkölcstan, az etika tantárgyak választásával kapcsolatban

Aki a következő tanévre vonatkozóan váltani szeretne hittanról erkölcstanra, vagy fordítva, a mellékletből letölthető nyiltakozat kitöltésével és iskolánkba történő eljuttatásával teheti ezt meg, 2023. május 20-ig.  

Az intézményünkkel jelenleg kapcsolatban álló egyházak és képviselőik:

- Római Katolikus Egyház - Tóth Ildikó hitoktató, Végh Zsoltné hitoktató

- Református Egyház - Lóránt Gáborné hitoktató, Gőczi Enikő hitoktató

- Evangélikus Egyház - Kovács Márta hitoktató, Molnárné Varró Mária hitoktató

 

Köszönettel: 

 

Hirmann László intézményvezető 

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Bejelentkezés