Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
 
 
1041 Budapest, Erzsébet u. 69.      OM-azonosító: 034863            
Telefon: 06-1-369-2273 (alsó),  06-1-369-3627 (felső, gimnázium)     Email: info@kig.hu
Tanév rendje, csengetési rend, órarend , ebédbefizetés, diákigazolvány - igénylés, bizonyítvány másodlat, iskolánk vendégei voltak, diákélet, Bejelentkezés fogadóórára


 
 
2023/2024. tanév rendje
 
 
Csengetési rend


                                                1. óra          8:00 - 8:45

                
                                2. óra          9:00 - 9:45

                                                3. óra          10:00 - 10:45

                                                4. óra         11:00 - 11:45

                                                5. óra         12:00
 - 12:45

                                                6. óra         13:00 - 13:45

                                                7. óra         14:10 - 14:55

 

 
 
Órarendek
 
 
Az ebédbefizetés rendje

Tisztelt Szülők!

AZ ALÁBBIAKBAN OLVASHATÓ AZ EBÉDBEFIZETÉS RENDJE.


A lemondásokat kérjük 8:20-ig jelezni!

Az ebédbefizetések időpontjait havonta a honlap központi rovatában tesszük közzé. MÁS IDŐPONTBAN NINCS LEHETŐSÉG AZ EBÉDBEFIZETÉSRE, EZÉRT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJENEK FIGYELEMMEL KÍSÉRNI EZEN IDŐPONTOKAT. A 100 %-os támogatásban részesülőknek is jelezniük kell levélben vagy személyesen, hogy ha igénylik az étkezést!

Kérjük, hogy ne feledkezzenek el az időpontokról, mert iskolánk dolgozójának nem áll módjában telefonon figyelmeztetni az elmaradó családokat.

Köszönjük a megértést!

További információk:

Az ebédbefizetés online lehetősége (átutalás) az alábbi felületen érhető el:

http://regisztracio.ebedbefizetes.ujpestgi.hu/

Azok számára, akik valamely étel-allergiában szenvednek, az alábbi címen rendelhető étkezés:

info@ebedbefizetes.ujpestgi.hu


Tisztelt Szülők!

A törvény a diákétkeztetést támogatja a nagycsaládosoknál (3 vagy több gyermek), illetve egyes szociális esetekben (tartós betegség, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, sajátos nevelési igényű tanuló).

A kedvezményeket csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni és a csökkentett térítési díjat szedni, ha az érintettek igazolják jogosultságukat.

Akik a szükséges dokumentumokat nem tudják felmutatni, számoljanak azzal, hogy a diákétkeztetési kedvezményben nem részesülhetnek.

1-8. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók számára az étkezés térítésmentes ("A" menü igénylésekor).

Kérünk minden szülőt, hogy ebédbefizetések alkalmával jelezzék, hogy a befizetendő hónapra igénylik-e az étkezést, különben nem áll módunkban gyermekük számára megrendelni az ebédet.

Ha a tanuló hiányzik az iskolából, minden esetben legyenek szívesek az étkezést lemondani.

Szíves megértésüket köszönjük!


Hirmann László
igazgató

 

 
 
Bejelentkezés fogadóórára

 

A fogadóórára időpontot egyeztetni e-mailben lehetséges.

A tanárok e-mail címeit a következő linken találják:

http://kig.hu/cikkek/elerhetoseg

 

 

Antos Gábor

    Tanított tantárgyak: Történelem, Földrajz

 

 

Aranyosi Lóránt

    Tanított tantárgyak: Ének - zene, Tánc és dráma

 

 

 

Baranyai Orsolya

        Tanított tantárgyak: Angol nyelv

 

 

Barta István

    Napközis tanár felső tagozat

 

 

Bálintné Kapitor Anita

    Taníott tantárgyak: Matematika, Kémia

 

 

Bleicherné Ghira Rita

   Igazgatóhelyettes

    Tanított tantárgy: Matematika

 

 

Dr. Bódiné Rémiás Tünde

     Tanító

 

 

Bodóné Koteczki Aliz

    Taníott tantárgyak: Matematika

 

 

Boér Boglárka

    Tanított tantárgyak: Angol nyelv, Német nyelv

 

 

Buday Vera

   Tanító

 

 

Csábi Ágnes

   Igazgatóhelyettes

 

 

Csernyánszkyné Nagy Tünde

    Taníott tantárgyak: Matematika, Fizika

 

 

Deák Krisztina

    Tanított tantárgyak: Történelem, Magyar nyelv

 

 

Dévai Anikó

   Tanító

 

 

Dibusz Anikó

   Tanított tantárgyak: Történelem, Német nyelv

 

 

Dittrich Márta

   Tanító

 

 

Dora István

    Tanított tantárgyak: Angol nyelv

 

 

Erdei Norbert

    Tanított tantárgyak: Testnevelés

 

 

Faragó Erzsébet

   Tanító

 

 

Farkasné Balogh Éva

    Tanított tantárgyak: Matematika, Kémia

 

 

Ferenczné Rehák Katalin

   Napközis tanár alsó tagozat

 

 

Friczné Rausch Katalin

    Tanított tantárgyakNémet nyelv, Történelem

 

 

Gál Csilla

   Igazgatóhelyettes

   Tanított tantárgyak: Matematika

 

 

Gali Enikő

   Tanító

 

 

Géczi Beáta

   Tanító

 

 

Ghiráné Jónás Erzsébet

    Tanított tantárgyak: Testnevelés

 

 

Gombos Tünde

    Tanított tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom

 

 

Gut Eszter

    Tanított tantárgyak: Német nyelv

 

 

Gut Mihály

    Tanított tantárgyak: Technika

 

 

Györkös Bernadett

   Tanító

 

 

Gyurtáné Németh Rita

   Napközis tanár felső tagozat

 

 

Harmatiné Kamocsai Anikó

    Tanított Tantárgyak: Matematika, Fizika, Informatika

 

 

Hirmann László

   Igazgató

   Tanított tantárgyak: Törtémelem, Földrajz

 

 

Kallai Klára

    Tanított tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom

  

 

Kárpáti Beatrix

   Tanító

 

 

Kérdő Gizella

   Tanító

 

 

Kerekesné Pálmai Ágota

    Tanított tantárgyak: Angol nyelv

 

 

Kisné Zámbó Éva

    Tanított tantárgyak: Testnevelés, Német nyelv

 

 

Kordás - Kovács Beáta

   Tanító

 

 

Kuhmann Emese

   Tanító

 

 

Kürtösiné Németh Nikoletta

   Tanító

 

 

Laczkó Andrea

    Tanított tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, történelem

 

 

 

Lakosa Gyula

    Tanított tantárgyak: Testnevelés

 

 

Lengyel Emese

   Tanított tantárgak: Magyar nyelv és irodalom, Történelem

 

 

Macsi Eszter

   Tanító

 

 

Maczó Kincső Zsófia

   Tanító

 

 

Maierné Debreczeni Kinga

    Tanított tantárgyak: Biológis, Földrajz, Természetismeret

 

 

Márkus Csilla

   Tanító

 

 

Milán Szabolcs

    Tanított tantárgyak: Matematika, Informatika

 

 

Nagy Hajnal

   Tanító

 

 

Ollé Tamás

    Tanított tantárgyak: Informatika, Matematika

 

 

Örményiné Farkas Andrea

    Tanított tantárgyak:Könyvtárhasználat (informatika tantárgy keretén belül)

    Egyéb információk: Magyar nyelv és irodalom szakos általános és középiskolai tanár

 

 

Péliné Szincsok Zsuzsanna

    Tanított tantárgyak: Rajz Média, Erkölcstan

 

 

Piczil Enikő

    Tanított tantárgyak: Angol nyelv

 

 

Raska Mónika

    Tanított tantárgyak: Angol nyelv

 

 

Dr. Sándor Istvánné Tomori Cecília

   Tanított tantárgyak: Angol nyelv

 

 

Sárkány Anna

    Taníott Tantárgyak: Természetismeret, Biológia, Testnevelés, Egészségtan


 

 

Schmerczné Kormos Nóra

    Tanított tantárgyak: Matematika, Fizika

 

 

Simonné Svéda Enikő

    Tanított tantárgyak: Kémia, Természetismeret

 

 

Szabadszállási Nagy Hajnalka

    Tanított tantárgyak: Német nyelv, Történelem

   

 

Szabó Kristóf

    Tanított tantárgyak: Földrajz, Történelem, Etika

 

 

Szalay Nikoletta

   Tanító 

 

 

Szegedi - Vargháné Bednay Györgyi

    Tanított tantárgyak: Matematika, Fizika

 

 

Szegheő Réka

    Tanított tantárgyak: Angol nyelv

 

 

Szendreiné  Solymos Andrea

   Tanító 

 

 

Szentiványi – Szeles Beáta

    Tanított tantárgyak: Angol nyelv

 

 

Széll Beáta

   Tanító

 

 

Szigeti Zsuzsanna

    Tantó

 

 

Takács Judit

    Igazgatóhelyettes

    Tanított tantárgyak: Magyar, Történelem
 

 

Tari Magdolna

   Tanító

 

 

Tóth Marianna

    Tanított tantárgyak: Földrajz

   

 

Tuza Márta

    Tanított tantárgyak: Rajz

 

 

Varga Zsoltné

   Tanító

 

 

Várhalmi Márta

    Tanított tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, Angol nyelv

 

 

Veszprémi Ildikó

   Tanító

 

 

Virga Mariann

    Tanított tantárgyak: Matematika, Informatika

 

 

Zsótér-Nagy Szilvia

   Tanított tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom

 

 
 
TÁJÉKOZTATÓ A DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉNEK ÚJ RENDJÉRŐL

 

Tisztelt Szülők!


A diákigazolvány igénylésének változásával kapcsolatban szeretném a figyelmüket felhívni a legfontosabbakra:

2011. december 30-án megjelent az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet, melynek rendelkezései alapján 2012. január 1-től a diákigazolvány igénylési folyamata teljesen elektronikus lett.

A kormányrendelet rendelkezései alapján az ideiglenes diákigazolványokat az intézmény által az igénylés adatai alapján nyomtatott egyedi sorszámmal ellátott igazolás váltotta fel. Az igazolás a kiállítástól számított 60 napig érvényes.

A fénykép és aláírás felvételét az új igénylési folyamat szerint az okmányirodák végzik külön szolgáltatásként.

2016. január 1. napjától a diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díja kivezetésre kerül. Ettől az időponttól a tanulók a díj befizetése nélkül nyújthatják be diákigazolvány igénylésüket.

Az okmányirodától kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer - Adatlapot kell az iskola részére leadni a Titkárságon, ez alapján tudja az intézmény a diákigazolvány igénylést elindítani.

2018. január 1. napját követően a diákigazolvány kibocsátási eljárás folyamatában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2018. január 1. napja után beérkezett diákigazolvány igénylések esetében az igazolvány legyártására az Oktatási Hivatalnak 60 nap áll rendelkezésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (21) bekezdése alapján. Az igénylés beérkezésétől számított 8. napon az Oktatási Hivatal az igénylésről függő hatályú döntést hoz, melyet a köznevelési törvény 46. § (20) bekezdése alapján a jogosultnak az intézményen keresztül juttat el. A függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 napon belül az Oktatási Hivatal az ügyben nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg. A függő hatályú döntéssel a tanulóknak az átvételt követően további teendőjük nincs.

2017. február 15. napjától a lakcímre történő postázás megszűnik, és minden igazolvány az intézményekbe kerül postázásra.

Az intézmény a kiadott diákigazolványok érvényesítését hologramos érvényesítő matrica felragasztásával végzi. A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.

A jogosult a matrica elvesztése esetén 3500 forintot köteles megfizetni az intézmény részére. Az intézmény nem továbbítja a diákigazolvány igénylést vagy nem érvényesíti a jogosult diákigazolványát, amíg a jogosult a meghatározott díjat meg nem fizeti.

A diákigazolványok a kiállítás napjától számított 8. évig érvényesíthetők.Budapest, 2018. január 23.Hirmann László
igazgató

 
 
Bizonyítvány másodlat

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 96. § (6) bekezdése szerint:
„Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni."

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése rendelkezik az illeték összegéről:
Az általános tételű eljárási illeték mértéke 3000 forint."

 

A kérelmet az igazgatónak címezve kell megírni. A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket: név, születés helye és ideje, anyja neve, melyik épületbe járt (Erzsébet, Virág), melyik évről kéri a másodlatot (osztály jelzése, osztályfőnök neve, tanév), mihez kéri a másodlatot, elérhetőségek (lakcím, telefon, e-mail).

A kérelem mellé csatolni kell a 3000.- Ft befizetéséről szóló bizonylatot, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlájára kell elutalni. A közleményben fel kell tüntetni a kérelmező nevét és az iskola nevét (Újpesti Károlyi István Ált. Isk. és Gimn.), ill., hogy "Bizonyítvány másodlat". A bizonyítvány másodlat elkészítésének ideje 2-3 hét (iskolai szünetben az elkészítés ideje megnövekedhet).

 

     
 
Diákélet

Osztályprogramok:

    -    Videófelvételek

 

Tanulmányi kirándulások, látogatások:

    -    Erdei iskola

    -    Múzeumi nap

    -    Városismereti séták

 

Tanulók fogadása:

    -    Elsősök ünnepélyes fogadása

    -    Gólyatábor

 

Tanulók búcsúztatása:

    -    Ballagás

        -    Fáklyás ballagás

 

Iskolai rendezvények:

    -    Jeles napok

    -    Sportnap

    -    Szalagavató bál

 

 

 

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Bejelentkezés