Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
 
 
1041 Budapest, Erzsébet u. 69.      OM-azonosító: 034863            
Telefon: 06-1-369-2273 (alsó),  06-1-369-3627 (felső, gimnázium)     Email: info@kig.hu
Tanév rendje, csengetési rend, órarend , ebédbefizetés, időpont kérés fogadóórára, diákigazolvány - igénylés, bizonyítvány másodlat, iskolánk vendégei voltak, diákélet


 
 
2017/2018. tanév rendje
 
 
Csengetési rend


                                                1. óra          8:00 - 8:45

                
                                2. óra          9:00 - 9:45

                                                3. óra          9:55 - 10:40

                                                4. óra         11:00 - 11:45

                                                5. óra         11:55 - 12:40

                                                6. óra         12:50 - 13:35

                                                7. óra         14:00 - 14:45

                                                8. óra         15:00 - 15:45

   
 
Az ebédbefizetés rendje

Tisztelt Szülők!

AZ ALÁBBIAKBAN OLVASHATÓ AZ EBÉDBEFIZETÉS RENDJE.


Az ebédpénzt továbbra is beküldhetik gyermekeikkel lezárt borítékban, lehetőleg a pontos összeget kiszámolva. Írják rá a gyerek nevét, osztályát, hány napra kérik a befizetést, és az étkezés formáját (3x-i, reggeli – ebéd, ebéd – uzsonna, csak ebéd), A vagy B menü.

A lemondásokat kérjük 8:20-ig jelezni!

Az ebédbefizetések időpontjait havonta a honlap központi rovatában tesszük közzé. MÁS IDŐPONTBAN NINCS LEHETŐSÉG AZ EBÉDBEFIZETÉSRE, EZÉRT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJENEK FIGYELEMMEL KÍSÉRNI EZEN IDŐPONTOKAT. A 100 %-os támogatásban részesülőknek is jelezniük kell levélben vagy személyesen, hogy ha igénylik az étkezést!

Kérjük, hogy ne feledkezzenek el az időpontokról, mert iskolánk dolgozójának nem áll módjában telefonon figyelmeztetni az elmaradó családokat.

Köszönjük a megértést!

További információk:

Az ebédbefizetés online lehetősége (átutalás) az alábbi felületen érhető el:

http://regisztracio.ebedbefizetes.ujpestgi.hu/

Azok számára, akik valamely étel-allergiában szenvednek, az alábbi címen rendelhető étkezés:

info@ebedbefizetes.ujpestgi.hu


Tisztelt Szülők!

A törvény a diákétkeztetést támogatja a nagycsaládosoknál (3 vagy több gyermek), illetve egyes szociális esetekben (tartós betegség, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény).

A kedvezményeket csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni és a csökkentett térítési díjat szedni, ha az érintettek igazolják jogosultságukat.

Akik a szükséges dokumentumokat nem tudják felmutatni, számoljanak azzal, hogy a diákétkeztetési kedvezményben nem részesülhetnek.

1-8. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók számára az étkezés térítésmentes.

Kérünk minden szülőt, hogy ebédbefizetések alkalmával jelezzék, hogy a befizetendő hónapra igénylik-e az étkezést, különben nem áll módunkban gyermekük számára megrendelni az ebédet.

Ha a tanuló hiányzik az iskolából, minden esetben legyenek szívesek az étkezést lemondani.

Szíves megértésüket köszönjük!


Hirmann László
igazgató

 

 
 
TÁJÉKOZTATÓ A DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉNEK ÚJ RENDJÉRŐL

 

Tisztelt Szülők!


A diákigazolvány igénylésének változásával kapcsolatban szeretném a figyelmüket felhívni a legfontosabbakra:

2011. december 30-án megjelent az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet, melynek rendelkezései alapján 2012. január 1-től a diákigazolvány igénylési folyamata teljesen elektronikus lett.

A kormányrendelet rendelkezései alapján az ideiglenes diákigazolványokat az intézmény által az igénylés adatai alapján nyomtatott egyedi sorszámmal ellátott igazolás váltotta fel. Az igazolás a kiállítástól számított 60 napig érvényes.

A fénykép és aláírás felvételét az új igénylési folyamat szerint az okmányirodák végzik külön szolgáltatásként.

2016. január 1. napjától a diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díja kivezetésre kerül. Ettől az időponttól a tanulók a díj befizetése nélkül nyújthatják be diákigazolvány igénylésüket.

Az okmányirodától kapott Nemzeti Egységes Kártyarendszer - Adatlapot kell az iskola részére leadni a Titkárságon, ez alapján tudja az intézmény a diákigazolvány igénylést elindítani.

2018. január 1. napját követően a diákigazolvány kibocsátási eljárás folyamatában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2018. január 1. napja után beérkezett diákigazolvány igénylések esetében az igazolvány legyártására az Oktatási Hivatalnak 60 nap áll rendelkezésére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46. § (21) bekezdése alapján. Az igénylés beérkezésétől számított 8. napon az Oktatási Hivatal az igénylésről függő hatályú döntést hoz, melyet a köznevelési törvény 46. § (20) bekezdése alapján a jogosultnak az intézményen keresztül juttat el. A függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő naptól számított 60 napon belül az Oktatási Hivatal az ügyben nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg. A függő hatályú döntéssel a tanulóknak az átvételt követően további teendőjük nincs.

2017. február 15. napjától a lakcímre történő postázás megszűnik, és minden igazolvány az intézményekbe kerül postázásra.

Az intézmény a kiadott diákigazolványok érvényesítését hologramos érvényesítő matrica felragasztásával végzi. A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.

A jogosult a matrica elvesztése esetén 3500 forintot köteles megfizetni az intézmény részére. Az intézmény nem továbbítja a diákigazolvány igénylést vagy nem érvényesíti a jogosult diákigazolványát, amíg a jogosult a meghatározott díjat meg nem fizeti.

A diákigazolványok a kiállítás napjától számított 8. évig érvényesíthetők.Budapest, 2018. január 23.Hirmann László
igazgató

 
 
Bizonyítvány másodlat

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 96. § (6) bekezdése szerint:
„Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni."

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének VIII. pontja rendelkezik az illeték összegéről:
„Iskolai bizonyítvány - ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni." * (Ha több év bizonyítvány másodlatát kérik, az annyiszor 2000 forint illeték.)

 

A kérelmet az igazgatónak címezve kell megírni. A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket: név, születés helye és ideje, anyja neve, melyik évről kéri a másodlatot (osztály jelzése, osztályfőnök neve), mihez kéri a másodlatot, elérhetőségek (lakcím, telefon, e-mail).

A kérelem mellé csatolni kell 2000.- Ft-os illetékbélyeget is (postán beszerezhető).  A bizonyítvány másodlat elkészítésének ideje 2-3 hét (iskolai szünetben az elkészítés ideje megnövekedhet).

 

       
 
Diákélet

Osztályprogramok:

    -    Videófelvételek

 

Tanulmányi kirándulások, látogatások:

    -    Erdei iskola

    -    Múzeumi nap

    -    Városismereti séták

 

Tanulók fogadása:

    -    Elsősök ünnepélyes fogadása

    -    Gólyatábor

 

Tanulók búcsúztatása:

    -    Ballagás

        -    Fáklyás ballagás

 

Iskolai rendezvények:

    -    Jeles napok

    -    Sportnap

    -    Szalagavató bál

 

 

 

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Bejelentkezés